Studie

Tyto studie, skici vznikli za dob mých studií na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni a Akademii výtvarných umění v Praze kde jsem měl tu možnost jako student ateliéru Nových médií u doc.Bielického navštěvovat také večerní kresbu.